O mnie

FFS_9618_a.jpg

Jestem psychoterapeutką w nurcie Gestalt. Fascynacja tym głęboko humanistycznym kierunkiem psychoterapii trwa we mnie od czasu, gdy poznałam założenia Gestalt na warsztatach rozwojowych. Prowadzi mnie pasja do pracy z ludźmi - na ich rzecz, na rzecz ich dobrostanu i wsparcia na drodze wewnętrznego poznania, zmniejszenia lęku, pomocy w pokonywaniu życiowych zakrętów.

Proces certyfikacji odbywam w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt, która jest członkiem EAGT-European Association for Gestalt Therapy. Biorę także udział
w różnorodnych warsztatach i kursach doskonalących.

Moją pasją jest malarstwo, włączam sztukę i proces tworzenia w pracę terapeutyczną.

Pracuję w oparciu o kodeks etyczny psychoterapeuty EAGT

Edukacja

Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt

Pomoc psychologiczna w nurcie Gestalt w praktyce zawodowej - WSPG

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie - socjoterapia

Uniwersytet Zielonogórski - malarstwo

Studium Umiejętności Trenerskich z Elementami Arteterapii w Poznaniu

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu - wychowanie plastyczne